JERZY KRAUZE poz. nr 3

Urodzony Staszowianin, 54 lata.

Żona Anna - nauczyciel, córki Aleksandra i Agata - studentka SGH w Warszawie

Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej - Wydziału Mechanicznego o specjalności samochody i ciągniki
Ukończyłem również Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach

Obecnie jestem Inspektorem w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zaczynałem jako bezrobotny, później jako kierowca w Pogotowiu Ratunkowym, prowadziłem również działalność gospodarczą.

Byłem Radnym Rady Miejskiej w Staszowie w latach 2006-2010

Od ponad 100 lat Moja Rodzina jest związana z Ziemią Staszowską

Bolesław Krauze 1915r.

Bolesław  Krauze był pierwszym burmistrzem Staszowa w wolnej Polsce

Szanowni Państwo – Wasz głos oddany na mnie stanowić będzie swoisty rodzaj wyróżnienia. Odbiorę to jako obowiązek wobec wszystkich mieszkańców Naszego Miasta.

Dziękuję Państwu za poparcie mojej osoby